Prijava lokalnih proizvođača

Ovaj upitnik je informativnog karaktera. Podaci koje sakupimo neće biti korišćeni van PerSu kolektiva.

Popunjavanjem ovog Upitnika pomoći ćete nam da sakupimo što više podataka pre početka pregovora, da razumemo šta je važno, sa ciljem uspostavljanja saradnje između naše dve firme!

Da li Vaš biznis postoji ili ga tek pokrećete?
 

Molimo sačekajte!

Molimo sačekajte... Biće potrebno par sekundi!